top of page

任何地方

安靜好眠​

輕鬆一夜好眠

iNAP 利用溫和負壓牽引舌頭、軟顎和周圍軟組織向前並保持穩定,維持呼吸道暢通。
有了iNAP,阻塞性睡眠呼吸中止症患者將能好好享受睡眠時光,不再被呼吸暫停干擾美夢,精神飽滿地迎接美好早晨。
最重要的是,身體獲得充分睡眠與氧氣,減少因睡眠呼吸中止症帶來的相關疾病風險。

iNAP 安鎂睡眠呼吸治療裝置
sesion 3-15638.jpg

創新負壓治療技術—讓您戰勝阻塞性睡眠呼吸中止

專為阻塞性睡眠呼吸中止症患者提供近乎無聲、不需面罩的舒適治療。


iNAP 主機可連續偵測口中壓力,僅在需要時,自動補償治療所需的壓力,並且穩定維持,避免呼吸道阻塞造成的呼吸事件。您將不再被治療中的音量與不適感影響睡眠品質,枕邊人亦能不受噪音困擾,一夜好眠。

 

無論在家裡、或外出旅行,您都能以簡單的方式,享受一段安穩舒適的睡眠體驗。

​醫療器材認證

iNAP Lite (NP-R03-K) : 

臺灣醫療器材許可證字號 :  安鎂睡眠呼吸治療裝置 衛部醫器製字第006011號

香港衞生署醫療儀器管制表列號碼 (HKMD No.) : 190095

Somnics 參展資訊

智慧城市與物聯網展覽

台灣  台北

3/23-26, 2021

Somnics 專利資訊

安鎂負壓睡眠呼吸治療裝置以及/或者其使用方法,可能涵蓋一個或多個美國以及/或者國外專利,包含受到以下專利保護:US 7,918,222, US 8,567,406, US 8,616,208, US 9,138,342, US 9,387,117, US 9,339,620, US 10,080,855, US 10,149,782, US 10,149,783, US 10,159,595, US 10,166,140, US 8,122,889, US 8,656,922, US 8,667,970, US 9,241,825, US 9,655,768, US 8,505,540, US 9,610,190, US 8,074,656, US 8,122,890, US 8,701,672, US 8,387,620, US 9,387,118, US 9,387,119, US 10,117,773, US 8,402,973, US 8,573,223, US 8,979,823, US 9,549,795, US 9,101,495, US 9,375,541, US 9,763,759, US 9,483,792, US 15,376,368, EP 1862152, EP 2301490, EP 2347739, EP 2353555, EP 2868298, EP 2943170, EP 3095421, EP 2881090, EP 2209433, EP 2939634, EP 2605722, EP 0029004490001 RCD, EP 0029004490002 RCD, DE 2015121115024300, JP 5399534, JP 5727574, JP 5651488, JP 6002798, JP 6242914, JP 6346997, JP 6357573, JP 5404642, JP 5952817, JP 59944828, KR 10-1636436-0000, KR 10-1661639-0000, AU 2014205191, AU 2015399751, VN 3-2016-00928, VN 3-2016-00929, ID A00201601834, ID A00201601835, SG 30201602584Y, SG 30201602585X, TH 1602002134, TH 1602002135, IN 283925, IN 283926, CN 100506190, CN 102028574, CN 102133141, CN 102144946, CN 103989550, CN 103976814, CN 104000680, CN 104519841, CN 104540480, CN 104427958, CN 106170272, CN 205494125, CN 101917924, CN 103687568, CN 103140192, CN 103717181, and CN 201721828424.2 尚有其他美國以及國外對應的專利申請審查中。

bottom of page